Kërkoni burime nga ...
Inkurajoni Fëmijët të Dishepullizojnë njëri - tjetrin.
Aftësi që të ndihmojnë për të dalluar mënyrat se si fëmijët mund të marrin plotësisht pjesë në jetën e kishës. Nga kurrikulumi Biblamaks.