Kërkoni burime nga ...
Downloaded 5 times
1per50 Mësimi 9 -TË NDIHMOJMË FËMIJËT TË RRITEN SI DISHEPUJ
Ky mësim është pjesë e një grupi më të gjerë mësimesh të zhvilluara nga 1for50: "Dymbëdhjetë mësime thelbësore"