Kërkoni burime nga ...
Downloaded 12 times
BiblaMaks: New Beginnings - lessons 1-5
Këto 5 mësime janë të bazuara në metodën e Biblës Maks dhe janë të parat nga seritë "Një identitet i ri". Këto mësime janë një burim i mirë për materiale për të arritur fëmijët. Temat për këtë grup mësimesh përfshijnë: 1. Fëmijë i Zotit 2. Krijesë e re 3. Ati ynë i dashur 4. Siguruesi 5. Mbrojtësi
Të preferuara
Ndani
Printo