Kërkoni burime nga ...
Lidhja e Shpejtë
DKK25
Downloaded 13 times

Lojëra të shpejta zbulimi

Shumë lojëra zbulimi mund të zgjasin 20-40 minuta kur përfshihet një kohë e plotë. Ndonjëherë nuk kemi aq shumë kohë. Ky koleksion lojërash i ndihmon njerëzit të merren me një ide të rëndësishme në mënyrë aktive, kur ka shumë pak kohë - ndoshta vetëm 5 minuta. Ndonjëherë, mund të përfshihen vetëm një ose dy pyetje kryesore reflektimi. Loja mund të jetë pjesë e një mësimi shumë më të madh, kështu që një koha e përmbledhjes nuk është e nevojshme.