Kërkoni burime nga ...
Downloaded 17 times

Programi kamp rezidencial Kampionët

Tema kryesore e kampit është “ Kampionët e ndryshojnë botën e tyre”. Që nga fillimi fëmijët do të mirëpriten në një qendër olimpike ku 5 shtete (skuadra) do të përgatiten dhe do të konkurojnë me njëra-tjetrën. Stafi do të ketë rolin e trajnuesve dhe trajnerëve. Skuadrat do të jenë të përziera (të gjitha moshat bashkë) në një mënyrë sa më të drejtë të mundshme. Gjatë javës, ata do të fitojnë pikë përmes aktiviteteve të ndryshme dhe ditën e fundit, fëmijët do të konkurojnë në fushën që kanë zgjedhur, si përfaqësues të skuadrës së tyre. Gjithashtu do të organizohet një ceremoni përmbyllëse. Çdo ditë ka nëntemën e vet ose vlerën që të bën kampion.
Të preferuara
Ndani
Printo